سبد خرید
perm_phone_msg (داخلی 301) 25714000 021

Quick service

یکی از دغدغه های دارندگان خودرو، خدمات سرویس و نگهداری و همچنین رفع ایرادهای جزئی خودرو می باشد، در مجموعه کاروشا خدمات خودرویی شامل تعویض روغن و فیلترها، رفع ایرادهای جزیی، تنظیم باد و تعویض لاستیک و بالانس چرخ ها و خدمات باطریسازی و غیره انجام می گردد.

Copying in any way is prohibited Design By Adib IT Group